VADBA ZA STAREJŠE

V odrasli dobi prihaja zaradi degenerativnih procesov do velikih sprememb v mišičnih funkcijah, sprememb srčno-žilnega sistema, pljučnih sposobnostih, spremeni se telesni sestava, presnova in seveda sama funkcionalna sposobnost.

Zaradi vsega tega pride do problema pri vsakdanjih opravilih, saj se že pri lažjih nalogah hitro upehajo, zadihajo, imajo več problemov z ohranjanjem ravnotežje (še posebej pri hoji), zaradi česar lahko privede do padcev in posledično zlomov, kar si pa v temu obdobju najmanj želimo! Ne smemo pozabiti niti na to, kaj vse to pomeni za posameznika iz psihološkega vidika in da nekdo sebe prepozna kot nezmožnega opravljati vsakdanja življenjska opravila ter da je primoran prositi za pomoč nekoga drugega.


ZAKAJ  je vadba KORISTNA?

Redna vadba pozitivno vpliva na upočasnitev oz. izboljšanje zgoraj omenjenih sprememb, prav tako pa vadba v povezavi z aktivnim življenjskim slogom podaljšuje življenje kakor tudi samo kvaliteto!

Redna vadba prav zmanjšuje ogroženost za razvoj koronarne bolezni srca, kapi, diabetesa tipa 2 in nekatere vrste raka (rak debelega črevesa in rak dojke). Prav tako ima pozitivne učinke na znižanje krvnega tlaka, kar je vsekakor bolje kakor s pomočjo zdravil, ki so dražja in z mnogimi stranskimi učinki. Ne smemo pa pozabiti tudi na pozitiven socialen vpliv, saj vadba ljudi združuje, povezuje in jim da dodatno in prepotrebno energijo, saj ljudje smo socialna bitja in se radi družimo.


KAKO bomo vadili?

Pred samo vadbo bodo udeleženci prejeli vprašalnik, katerega bodo morali pred samim pričetkom vadbe izpolniti ter na podlagi katerega se bodo morda morali tudi posvetovati s svojim osebnim zdravnikom glede morebitnih omejitev pri vadbi.
Nato bomo na prvi skupni vadbi izvedli test telesnih sposobnosti vadečih, saj le tako jih bomo lahko primerno in učinkovito pripeljali do izboljšav

Vadili bomo s pomočjo nekaterih osnovnih pripomočkov (elastike, trakovi, majhne proste uteži,…) in z lastno težo. 

Izvajali bomo vaje za moč, vzdržljivost, ravnotežje, koordinacijo in gibljivost.

> Vaje za moč bodo koristne predvsem zaradi tega, da bodo pridobili na mišični masi. S tem se poveča tudi mišična moč in jakost, kar pomeni, da bodo lahko zopet npr. z večjo lahkoto vstajala iz stola, se usedli, hodili po stopnicah,… Moč pozitivno vpliva tudi na boljše ravnotežje, kar za posameznika pomeni, da bo lažje in varneje hodil.

> Vaje za vzdržljivost bodo koristile, da se bodo kasneje utrudili in zadihali ter lahko v kosu prehodili daljšo pot (npr. do trgovine prišli brez vmesnih postankov)

> Vaje za ravnotežje so odlične predvsem iz stališča preprečevanja oziroma zmanjševanja števila padcev in s tem zlomov, ki so lahko v tej dobi kritični.

> Koordinacijske vaje so odlične predvsem iz živčnega vidika in sicer za »trening možganov«, saj z raznimi koordinacijskimi vajami utrjujemo/ustvarjamo nove živčne poti, kar izboljšuje kognitivne sposobnosti, s tem pa zmanjšamo upad le-teh in zmanjšamo možnost demence. Vadba koordinacije ima pozitiven učinek tudi na bolj učinkovito gibanje.

> Vaje za gibljivost so pa tudi ključnega pomena, saj ohranjanje prave dolžine mišičnih vlaken omogoča večjo moč, lažje npr. dosežejo stvari, manj je možnosti, da bi se srečevali z raznimi bolečinami v telesu in ne nazadnje nam omogoča lažjo hojo. V starosti je problematična gibljivost predvsem hrbtenice, kolka in gležnja.


KDAJ in KJE bomo vadili?

Vadba bo potekala v času poletja in sicer od začetka julija naprej, vsak ponedeljek, sredo in petek v jutranjih urah in sicer od 7:30 – 8:30.
V primeru lepega vremena se bo vadba izvajala v Keršmančevem parku ali na stadionu v Mekinjah, v primeru slabega vremena se bomo pa preselili v telovadnico.


KDO bo vodil vadbo?

Vadbo bo vodil Miha Rojc, diplomiran kineziolog in glavni trener v TK UTRIP, s pomočjo svojih sodelavcev.


Kontakt:

Email: info@uslugec.si

Telefon: 051 836 163